Bc. Eva Slavíková

Master's thesis

Reemigrace Slováků z Rumunska do československého pohraničí po druhé světové válce v životních příbězích

Remigration of the Slovaks from Romania to Czechoslovak borderland after the second world war in the life stories
Anotácia:
Tato diplomová práce se věnuje metodou orální historie životním příběhům Slováků z Rumunska, kteří po druhé světové válce přišli osídlovat československé pohraničí. Životní příběhy zachycují vzpomínky na život v Rumunsku, transport do Československa a následně na hledání domova a zvykání si na nový stát. Práce se snaží odpovědět na otázky v literatuře doposud opomíjené, jako jsou např. reflexe komunistické …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the life stories of Slovaks from Romania, who came to populate the Czechoslovak borderland after the Second World War, and uses the method of oral history. The life stories capture memories of the life in Romania, transfer to Czechoslovakia, futhermore new home finding and getting used to the new state. The thesis is trying to find the answers to the questions which have …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sandra Kreisslová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History