Mgr. Jitka Vojtková

Diplomová práce

Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana

Jewish and Christian Subjects in the Lyrics of Bob Dylan
Anotace:
Podkladem pro zpracování této diplomové práce se staly skladby Boba Dylana od samého počátku jeho tvorby, tedy od roku 1961, do současnosti. Výklad byl zaměřen zejména na rozbor autorových textů, jejichž prostřednictvím bylo poukázáno, jaké místo zaujímá židovství a křesťanství nejen v jeho díle, ale i životě.
Abstract:
The thesis is based on Bob Dylan?s songs since his very start until today. It means from 1961 up to the present. The interpretation is focused on the analysis of author?s texts through which it was pointed out the role of Judaism and Christianity not only in his work, but also in his life.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vít Machálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vojtková, Jitka. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Pardubice, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma