Eliška Bučáková

Bakalářská práce

HROZBY A RIZIKA V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A JEJICH ANALÝZA

Threats and Risks in Municipality with Extended Powers and their Analysis.
Anotace:
Bakalářská práce je věnována stále aktuálnímu tématu ? povodním. V teoretické části je vysvětlena podstata hrozeb a rizik, které obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště ohrožují. Dále se budu zabývat vznikem povodní, typovým a povodňovým plánem v ORP Uherské Hradiště. Praktická část se zabývá rozborem tří největších povodní v ORP Uher-ské Hradiště v letech 1997, 2006 a 2010. Cílem je srovnání …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a current topic ? floods. In the theoretical part the matter of threats and risks which endanger the district of in municipality with extended powers Uherské Hradiště is explained. Furthermore, I will discuss the emergence of floods and flood protection type in the region Uherské Hradiště. The practical part is engaged in three major floods of the years 1997, 2006 and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bučáková, Eliška. HROZBY A RIZIKA V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A JEJICH ANALÝZA. Uherské Hradiště, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik