Bc. Aneta Zachová

Diplomová práce

Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU na společnou azylovou politiku EU - případová studie judicializace politiky

The Impact of the ECtHR and ECJ case-law on the EU Asylum Policy - Case Study of the Judicialization of Politics
Anotace:
Diplomová práce "Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU na společnou azylovou politiku EU - případová studie judicializace politiky" se zabývá fenoménem nárůstu soudní moci v kontextu azylové politiky Evropské unie. Proces judicializace zachycuje na proměně čtyř konkrétních legislativních opatření, kvalifikační směrnici 2004/83/ES, dublinském nařízení 343/2003, přijímací …více
Abstract:
The thesis „The Impact of the ECtHR and ECJ case-law on the EU Asylum Policy - Case Study of the Judicialization of Politics“ is focused on the rise of the judicial power in the context of asylum policy of the European Union. It aims at complex explanation of the judicialization on four legislative instruments, Qualification Directive 2004/83/EC, Dublin Regulation 343/2003/EC, Reception Directive 2003 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií