Bc. Ondřej Vaculík

Master's thesis

Analýza mitogenomu pomocí metod NGS

Analysis of mitogenome using NGS methods
Anotácia:
Mitochondriální DNA je díky svým vlastnostem velmi důležitým genetickým markerem ve zkoumání lidské minulosti. Výzkum mitogenomu tradičně spočíval v sekvenování hypervariabilních regionů pomocí Sangerova sekvenování. Výpovědní hodnota tohoto typu analýz je však omezena krátkou délkou hypervariabilních oblastí. Bylo zjištěno, že až 70 % sekvenční variability se u některých haploskupin nachází v kódujícím …viac
Abstract:
By its properties, mitochondrial DNA is a very significant genetic marker in the exploration of the human past. Mitogenome research was traditionally based on the sequencing of hypervariable regions with Sanger sequencing. However, the notice value of this kind of analyses is restricted by the short length of these regions. It has been found out that up to 70 % of the sequence variability lies in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Experimental Biology / Special Biology