Mgr. et Mgr. Bc. et Bc. Petra Nekovářová

Bakalářská práce

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

The Ombudsman, his Position in the System of Guarantees of Legality, his Mandate, Comparison with Legal Regulation Selected State
Anotace:
Cílem bakalářské práce je pokusit se analyzovat institut veřejného ochránce práv a vyzdvihnout jeho význam a úlohu, kterou zastává v českém demokratickém právním státě. Práce se věnuje popisu nejvýznamnějších pojmů vztahujících se k dané problematice. Hlavní část práce seznamuje čtenáře s historickým vývojem institutu a postupně přechází do současné právní úpravy. Důležitou součástí práce je kapitola …více
Abstract:
The bachelor thesis aims to analyze the institution of the ombudsman (public advocate) and emphasize its role and significance in the democratic legal system of the Czech Republic. The thesis reflects on the fundamental concepts associated with said institution and focuses on currently applicable legislation as well as the institution’s historical evolution. The thesis concludes with an important comparative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta