Šárka KŘÍŽOVÁ

Bakalářská práce

Tvorba počítačové hry vhodné pro opakování názvosloví anorganické chemie

Creating computer a game suitable for practice of nomenclature of inorganic chemistry
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou didaktické počítačové hry, která má sloužit jako alternativní výukový materiál pro žáky druhého stupně základní školy v předmětu chemie. Hra typu adventura je zasazena do prostředí města Třeboň. Adventura obsahuje sadu testů, které slouží k procvičení anorganického názvosloví.
Abstract:
The thesis deals with creating educational computer game which means to be used as alternative didactic material for pupils on lower grades of grammar schools and higher grades of elementary schools at Chemistry. The adventure game is situated to the town of Třeboň. This adventure contains a set of tests that help to practice of inorganic nomenclature.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽOVÁ, Šárka. Tvorba počítačové hry vhodné pro opakování názvosloví anorganické chemie. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zni8yf zni8yf/2
28. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
28. 4. 2017
Bulanova, L.
29. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.