Jana Šilínková

Diplomová práce

Argentina: ekonomika a postavení v mezinárodním cestovním ruchu

Economy of Argentina and its position in international tourism
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem ekonomického vývoje Argentiny na cestovní ruch v letech 2004--2013. V daném období byl zkoumán vývoj makroekonomických ukazatelů (HDP, nezaměstnanosti, inflace a salda platební bilance) a vývoj cestovního ruchu v zemi (příjezdového, výjezdového a domácího). Část práce je věnována srovnání konkurenceschopnosti v ekonomice a v cestovním ruchu. Zmíněny jsou také specifické …více
Abstract:
The thesis is focused on the influence of the economic situation of Argentina on its tourism in the years 2004--2013. The development of macroeconomic indicators (GDP, unemployment, inflation and balance of payments) and tourism (inbound, outbound and domestic) was analysed in the given period. Part of the thesis deals with the competitiveness in economy and tourism. Also the specific problems and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: Josef Abrhám
  • Oponent: Pavla Brůžková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57885

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch