Bc. Julie MARKOVÁ

Diplomová práce

Subjektivní hodnocení životní situace žadatele o udělení mezinárodní ochrany

An applicant's for international protection life situation subjective assessment
Anotace:
Diplomová práce se věnuje životní situaci žadatele o udělení mezinárodní ochrany. V teoretické části je kromě vymezení základních pojmů popsána azylová a integrační politika České republiky, specifika sociální práce s žadateli o udělení mezinárodní ochrany a také koncept životní situace. Na teoretickou část bylo navázáno výzkumem, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jak subjektivně hodnotí svou životní …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the life situation of an applicant for qualification of international protection (asylum seeker). Theoretical part provides besides definition of key terms a description of asylum and integration policy of the Czech Republic, specifications of social work with asylum seekers, as well as the life situation concept. Theoretical part is followed by the research with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Zveřejnit od: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Julie. Subjektivní hodnocení životní situace žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 07. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta