Bc. Jan Svoboda

Master's thesis

The Development of the Portrayal of Extraterrestrials in the Invasion Science-fiction Literature over the past Century: From H. G. Wells's The War of the Worlds and A. C. Clark's Childhood's End to Stephenie Meyer's the Host

The Development of the Portrayal of Extraterrestrials in the Invasion Science-fiction Literature over the past Century: From H. G. Wells's The War of the Worlds and A. C. Clark's Childhood's End to Stephenie Meyer's the Host
Abstract:
Tato závěrečná diplomová práce zkoumá vývoj ztvárnění mimozemšťanů v anglické a americké literatuře za období minulého století. Práce se zaměřuje zejména na ztvárnění tohoto jevu v invazní vědecko-fantastické literatuře. Dílo je rozděleno do dvou hlavních částí; teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá životopisy H. G. Wellse, Arthura C. Clarka a Stephenie Meyerové a shrnutím dějů jejich novel …more
Abstract:
The diploma thesis explores the development of the portrayal of extraterrestrials in Anglo-Saxon literature over the past century, focusing especially on the depiction of the phenomenon in the science fiction invasion literature. The work is divided into two main parts; theoretical and practical. The theoretical part deals with biographies of H. G. Wells, Arthur C. Clarke and Stephenie Meyer and with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Mgr. Věra Eliášová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language