Bc. Dagmar Bourková

Diplomová práce

Připravenost budoucích pedagogů na žáky s elektivním mutismem

The readiness of future teachers for students with the elective mutism
Anotace:
Diplomová práce se zabývá připraveností budoucích pedagogů na žáky s elektivním mutismem. První kapitola se věnuje edukací žáků s narušenou komunikační schopností na běžné základní škole, ve které je rozebrán termín narušená komunikační schopnost, její etiologie a klasifikace a v neposlední řadě legislativní vymezení v oblasti speciálně pedagogického školství. Druhá kapitola se věnuje komunikačními …více
Abstract:
This dissertation concerns the readiness of future teachers for students with the elactive mutism. The first chapter describes the education of a student with disturbed communication skills at basic school where the causes, classification and last not least of all, legislative sphere of special pedagogic education are analyzed. The second chapter is dedicated to the communication competence of students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta