Nikola Vojtušová

Diplomová práce

Izrael jako strategický partner Evropské unie

Israel as a Strategic Partner of the European Union
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na identifikaci potenciálu Státu Izraele a analýzou hospodářských vztahů s Evropskou unií. Stát Izrael vyniká svým hospodářským zaměřením na hi-tech, včetně softwaru, komunikace, biotechnologií, farmacie a nanotechnologií. Jedná se o specifikum Izraele, které na jedné straně odráží samotný charakter izraelské populace a na druhé straně reprezentuje blízký vztah k výzkumu …více
Abstract:
This thesis pursues identification of the potential of the State of Israel and the analysis of economic relations with the European Union. The State of Israel stands out for its economic focus on hi-tech, including software, communications, biotechnology, pharmaceuticals, and nanotechnology. It is based on specific field pursuing reflects of very nature of Israel's population on the first side and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Lenka Fojtíková
  • Oponent: Radka Krištofová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava