Bc. Josef SUCHÝ

Diplomová práce

Komunikační rozhraní USB pro elektronické zdroje a zátěže ITECH

USB interface for electronic power supplies and loads ITECH.
Anotace:
Cílem práce je vytvořit obslužný program v jazyce C pro zařízení, které zřizuje komunikaci mezi PC a elektronickou zátěží. Hlavní funkcí komunikačního zařízení je překládat komfortní uživatelské příkazy do formátu, který je srozumitelný pro elektronickou zátěž IT8512C. Tyto příkazy jsou odesílány z terminálu PC přes rozhraní USB. Zařízení zprávy nejprve převede z rozhraní USB na RS232 a následně odešle …více
Abstract:
The aim of the work is to create the utility program in language C for the device that allows communication between the computer and the electronic load. The main function of communication device is conversion comfortable custom commands to the format that is understood by the electronic load IT8512C. These commands are sent from the PC terminal through the USB interface. The device converts these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Voborník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÝ, Josef. Komunikační rozhraní USB pro elektronické zdroje a zátěže ITECH. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika