Ing. Ladislav Riedl

Diplomová práce

Vliv umělého a přirozeného stárnutí na mechanické vlastnosti svarů u vytvrditelných slitin hliníku AW 6082

Influence of artificial and natural aging on the mechanical properties of welds of hardenable aluminum alloys AW 6082
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o vlivu umělého a přirozeného stárnutí na mechanické vlastnosti svarů u vytvrditelných slitin hliníku AW 6082. Obecně slitiny hliníku jsou hned po slitinách železa nejpoužívanějšími konstrukčními materiály dneška. Je to dáno zejména jejich vhodnými vlastnostmi, mezi které patří například dobrá odolnost vůči korozi, nízká měrná hmotnost, dobrá svařitelnost v inertních …více
Abstract:
This study is focused on artificial and natural aging influence on mechanical properties of welds of heat-treatable aluminium alloys AW 6082. In general, aluminium alloys (following steel alloys) are currently the most widely used construction materials. This is mainly due to their properties such as e.g. corrosion resistance, low-density, good weldability in shielding gas and sufficient mechanical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Riedl, Ladislav. Vliv umělého a přirozeného stárnutí na mechanické vlastnosti svarů u vytvrditelných slitin hliníku AW 6082. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály