Bc. Nikola Hauerová

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienty s enterální sondou

Nursing care of patients with enteral probe
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zjistit informovanost a znalost všeobecných sester v péči o enterální sondy. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá problematikou komplexní péče o enterální sondy, dále je zaměřena na enterální výživu, její indikace, kontraindikace, komplikace a její druhy. Empirická část je analýzou dat získaných dotazníkovým šetřením u všeobecných sester, které ve …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis was detection of general nurses´ awareness and knowledge of enteral probe´s maintenance. This thesis is dividend into two parts. The theoretical part is focused on isme of enteral probe´s komplex maintenance. Then this bachelor thesis is focused on enteral nutrition, indication, contraindication, complications and types. The empirical part is ananalysis of data obtained from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marie Froňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hauerová, Nikola. Ošetřovatelská péče o pacienty s enterální sondou. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN