Bc. Lucie Korelová

Master's thesis

Podpora prodeje a její metody a techniky

Sales support and its methods and techniques
Abstract:
Tématem mé práce je podpora prodeje a její metody a techniky. Podpora prodeje je nedílnou součástí marketingové komunikace, která je dnes stále více využívána. Jelikož se jedná o velice silný nástroj, je třeba využívat jej opatrně, jelikož dopad na image značky může být i značně negativní. V teoretické části se věnuji podstatě marketingového řízení, metodě STP, marketingovému mixu. Dále poté integrované …more
Abstract:
The topic of my thesis is sales support and its methods and techniques. In today's world, there is an increased use of sales support, an integral part of marketing communication. Sales support is a powerfull tool, it must be used cautiously, because its impact impact on brand image could be even negative. The first part focuses on theory of marketing management, STP method, marketing mix. Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2015
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní