Mgr. Petra Kozáková

Bakalářská práce

Motivační pohybové aktivity ve výuce ruského jazyka na druhém stupni ZŠ

Motivation of physical activity in Russian language teaching in secondary school
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá motivačními pohybovými aktivitami ve výuce ruského jazyka na druhém stupni ZŠ. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní poznatky o motivaci žáků k učení, charakterizuje metody motivace a dělí motivaci na vnější a vnitřní. Popisuje základní poznatky o pohybu a o motivaci pohybem. Cílem praktické části je zpracování souboru …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with motion motivational activities in the Russian language teaching at secondary school. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the basic knowledge about pupil’s motivation for learning; it defines the methods of motivation and divides the motivation into external and internal. It describes the basic knowledge about the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta