Kristina Šandová

Bachelor's thesis

Deskripce vybraných jevů týmové spolupráce v oddílových radách skautských oddílů

Description of selected phenomenona of teamwork in the scout councils of scout troops
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá popisem fenoménu týmové spolupráce v podmínkách skautského hnutí. Teoretická část se snaží komplexně zanalyzovat vybrané jevy týmové spolupráce a aplikuje je na činnost oddílových rad. Současně je v práci zahrnuto terénní šetření zaměřené na zjištění postojů aktivních skautů k týmové spolupráci v jejich oddíle. Na základě poznatků byl vytvořen teoretický ideální model …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on description of the phenomenon of teamwork in conditions of the Scout Movement. The theoretical part is trying to comprehensively analyze the selected elements of teamwork and applies them on functioning of the troop council. Simultaneously, the work includes the field research aimed at detecting attitudes of scouts to team work in their troop. Based on theoretic fact …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2010

Thesis defence

 • Date of defence: 2. 9. 2010
 • Supervisor: Radek Hanuš
 • Reader: Rudolf Rozsypal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 30. 6. 2010 dostupné: světu

Univerzita Palackého

Fakulta tělesné kultury

Bachelor programme / field:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses znwhry znwhry/2
9/9/2010
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Nejezchleba, O.
9/9/2010
Nejezchleba, O.
10/9/2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.