Bc. Jan Prachař, DiS.

Master's thesis

Návrh lisovací formy včetně ověření konstrukce pomocí 3D tisku

Anotácia:
Hlavním cílem diplomové práce byl konstrukční návrh lisovací formy včetně ověření pomocí 3D tisku. V teoretické části této práce je popsána konstrukce lisovacích a přetlačovacích forem. Dále je v teoretické části popis technologií na výrobu elastomerů (vstřikování, přetlačování a lisování). Závěr teoretické části je věnován 3D tisku a jeho problematice, dále jsou uvedeny i použité materiály používané …viac
Abstract:
The main aim of the thesis was to design the mold including the verification using 3D printing. In the theoretical part of this work is described press construction and molds. Furthermore, the theoretical part describes the technology for the production of elastomers (injection, extrusion and pressing). The conclusion of the theoretical part is devoted to 3D printing and its issues, there are also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prachař, Jan. Návrh lisovací formy včetně ověření konstrukce pomocí 3D tisku. Liberec, 2019. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technical University of Liberec

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / odbor:
Mechanical Engineering / Engineering Technology and Materials

Práce na příbuzné téma