Bc. Dominika Sádovská

Diplomová práce

Stanovení refrakce a korekce v praxi optometristy

Determination of refraction and correction in profession of optometrist
Anotace:
Téma diplomové práce je Stanovení refrakce a korekce v praxi optometristy. V teoretická části píšu o vyšetřování refrakce oka, korekci refrakčních vad a možnostech korekce. V praktické části jsem porovnávala objektivně a subjektivně zjištěnou refrakci a volbu korekce, kterou si klienti oční optiky následně zvolili.
Abstract:
Theme of my thesis is Determination of refraction and correction in optometrist profession.In theoretical part I wrote about examination of eye refraction, correction of refractive errors and possibilities of correction. In practical part I compared objective and subjective refraction and choice of clints correction.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Tomáš Jurečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta