Bc. Viktória Dingová

Bakalářská práce

Dentálna hygiena v implantológii

A general study of dental hygiene in patients with implants
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is the cooperation of a dental hygienist with a dentist in the field of implantology and the aspect of dental hygiene in patients with implants. This thesis is divided into two sections- theoretical and empirical. In the introduction of the theoretical section, a brief description and the division of implant types as well as advantages and indications for particular …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je spolupráca dentálnej hygieničky so zubný lekárom v oblasti implantológie a problematika ústnej hygieny u pacientov s implantátmi, ktorá je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a empirickej.V úvode teoretickej časti ide v krátkosti o charakteristiku a rozdelenie typov implantátov, výhodách a indikáciách u jednotlivých pacientov. V nasledujúcich kapitolách sa sústreďuje pozornosť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.