Bc. Aneta Matejíková

Diplomová práce

Návrh tepelného výměníku pomocí Peltierových článků

Design of Heat Exchanger Using Peltier Cells
Anotace:
Teoretická část diplomové práce se zabývá shrnutím dostupných informací o sdílení tepla, tepelných výměnících a Peltierových článcích. Praktická část obsahuje tři konstrukční návrhy vstupu a výstupu tekutiny v dutině výměníku a značné množství variant tvaru dutiny. Využitím přídavného programu k SolidWorks Flow Simulation bylo provedeno porovnání jednotlivých variant a byl vybrán nejvhodnější konstrukční …více
Abstract:
Theoretical part of Thesis occupy resume available informations about heat transfer, heat exchanger and Peltier´s moduls. Practical part include free engineering designs input, fluid output in heat exchanger´s cavity and large number of variants cavity. With the assistance of program SolidWorks Flow Simulation was conduct simulation individually variations and was select te best shape. The shape was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Maloch, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matejíková, Aneta. Návrh tepelného výměníku pomocí Peltierových článků. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe