Bc. Kristina STICHENWIRTHOVÁ

Diplomová práce

Komunitní péče v porodní asistenci v České republice

Community care in midwifery in the Czech Republic
Anotace:
Úvod: V období gravidity vyžaduje žena specifickou péči. Tuto péči zabezpečují porodníci a porodní asistentky v gynekologických ordinacích nebo nemocnicích, ale také komunitní porodní asistentky. Jejich práce spočívá v prenatální péči o každou těhotnou ženu a postnatální péči v období šestinedělí. Ve světě je tato péče porodní asistentky naprosto běžná. Dle platné legislativy je porodní asistentka …více
Abstract:
Introduction: A woman requires specific care during pregnancy. This care is provided with obstetricians and midwives in gynaecological surgeries or hospitals, but also with community midwives. Their work lies in prenatal care for every pregnant woman and postnatal care in puerperium. This community midwife?s care is completely common worldwide. According to the valid legislation of the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012
Zveřejnit od: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STICHENWIRTHOVÁ, Kristina. Komunitní péče v porodní asistenci v České republice. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta