Martin Minařík

Diplomová práce

Marketing Strategy of L´Oréal Men Expert

Marketingová strategie značky L´Oréal Men Expert
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu marketingového plánu a je rozdělena do dvou hlavních částí. První část popisuje teoretické přístupy, které bývají doporučovány při přípravě jakéhokoliv marketingového plánu. Hlavními tématy jsou segmentace trhu a positioning značek. Druhá část je praktickým příkladem aplikace této teorie na konkrétní příklad značky L'Oréal Men Expert. V praktické části autor …více
Abstract:
This Master's thesis is focused on the development of a marketing plan and it is divided into two main parts. The first part describes the fundamental theoretical approaches that are suggested to be used during a preparation of any marketing plan. The main topics are segmentation of markets and positioning of brands. The second part is a practical example of an application of this theory on a particular …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Veronika Mičáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/62251