Bc. Marie POPELKOVÁ

Diplomová práce

Výukové strategie v oblasti výživy na 2. stupni ZŠ

Teaching strategies in the field of nutrition at second stage of primary school
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Výukové strategie v oblasti výživy na 2. stupni ZŠ" je zaměřena na různé výukové strategie a organizaci výuky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o popisu kurikulárních dokumentů, edukačního procesu, modelů výuky, výukových metod. Praktická část se věnuje výzkumnému šetření, výsledkům a diskuzi výsledků této práce. Dotazník zjišťuje …více
Abstract:
Diploma thesis entitled "Teaching strategies in the field of nutrition at second stage of primary school" is focused on different kinds of teaching strategies and teaching organization. Thesis is devided into theoretical part and practical part. The theoretical part deals with the analysis of the school curriculum, description of education process, teaching models and different teaching methods. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POPELKOVÁ, Marie. Výukové strategie v oblasti výživy na 2. stupni ZŠ. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/