Martin MAUR

Master's thesis

Interaktivní výuka na 1. stupni ZŠ

Interactive education at primary school
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá interaktivní výukou na 1. stupni ZŠ a jejími prvky a pomůckami na realizaci této výuky. V teoretické části se práce věnuje popsání základní prvků a možností, které souvisejí s interaktivní nebo multimediální výukou. Věnuje se multimediální, hypertextovým a hyper mediálním pomůckám. Shrnuje didaktické zásady, které jsou v popředí při tvorbě multimediálních prezentací. …more
Abstract:
The topic of this thesis is an interactive teaching and its elements and tools for realization at the first stage of primary school. The theoretical part deals with the description of the basic elements and possibilities that are related to interactive and multimedia teaching. The thesis describes multimedia, hypertext and hypermedia tools. It summarizes the teaching principles which are main at the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Krotký

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAUR, Martin. Interaktivní výuka na 1. stupni ZŠ. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická