Bc. Dominik Štursa

Bakalářská práce

Návrh a realizace výukového modelu Magnetická levitace

Design and implementation of education model Magnetic levitation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá řešením problému regulace systému magnetické levitace a návrhem a realizací laboratorního systému magnetické levitace. V práci jsou rozebrány základní teoretické principy, pro lepší pochopení dějů v elektromagnetických obvodech. Nedílnou součástí práce je i základní přehled metod používaných pro dosažení magnetické levitace. U metody elektromagnetické levitace (EMS) jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis is oriented to finding a solution of regulation for magnetic levitation system and implementation of educational magnetic levitation model. In work are discussed basic theoretical principles of magnetism. Next point of thesis is collecting of information about already existing implementations of electromagnetic suspension. The next thing is about analyzing of used electromagnet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Libor Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štursa, Dominik. Návrh a realizace výukového modelu Magnetická levitace. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Řízení procesů

Práce na příbuzné téma