Mgr. Ashwin Arvind Yakkundi

Diplomová práce

The security implications of memory use on Java Card platform

The security implications of memory use on Java Card platform
Anotace:
Tato diplomová práce zdůrazňuje mechanismy ochrany nabízené specifikacemi Java Card. Několik logických útoků na karty Java se zkoumá. Byla projednána praktická implementace útoků typu confusion, které byly provedeny na kartách Java, a výsledky jsou shrnuty. Zobrazí se paměť MemoryConsumptionTool, vyvinutá pro automatické měření paměti apletů načtených na kartu Java. Konstrukční prvky kódu, které spotřebovávají …více
Abstract:
This thesis highlights the protection mechanisms offered by Java Card specifications. Several logical attacks carried out on Java Cards are examined. Practical implementation of type confusion attacks, which were carried out on Java Cards are discussed and results summarized. The MemoryConsumptionTool, developed for automatic memory measurement of the applets loaded onto the Java Card, is described …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D., Dr. Veezhinathan Kamakoti, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky