Mgr. Ashwin Arvind Yakkundi

Master's thesis

The security implications of memory use on Java Card platform

The security implications of memory use on Java Card platform
Abstract:
Tato diplomová práce zdůrazňuje mechanismy ochrany nabízené specifikacemi Java Card. Několik logických útoků na karty Java se zkoumá. Byla projednána praktická implementace útoků typu confusion, které byly provedeny na kartách Java, a výsledky jsou shrnuty. Zobrazí se paměť MemoryConsumptionTool, vyvinutá pro automatické měření paměti apletů načtených na kartu Java. Konstrukční prvky kódu, které spotřebovávají …more
Abstract:
This thesis highlights the protection mechanisms offered by Java Card specifications. Several logical attacks carried out on Java Cards are examined. Practical implementation of type confusion attacks, which were carried out on Java Cards are discussed and results summarized. The MemoryConsumptionTool, developed for automatic memory measurement of the applets loaded onto the Java Card, is described …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2018
  • Supervisor: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D., Dr. Veezhinathan Kamakoti, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky