Theses 

The security implications of memory use on Java Card platform – Mgr. Ashwin Arvind Yakkundi

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.)

Mgr. Ashwin Arvind Yakkundi

Diplomová práce

The security implications of memory use on Java Card platform

The security implications of memory use on Java Card platform

Anotace: Tato diplomová práce zdůrazňuje mechanismy ochrany nabízené specifikacemi Java Card. Několik logických útoků na karty Java se zkoumá. Byla projednána praktická implementace útoků typu confusion, které byly provedeny na kartách Java, a výsledky jsou shrnuty. Zobrazí se paměť MemoryConsumptionTool, vyvinutá pro automatické měření paměti apletů načtených na kartu Java. Konstrukční prvky kódu, které spotřebovávají nepřiměřené množství paměti, jsou identifikovány nástrojem. Měření paměti je analyzováno za účelem zjištění existence potenciálních útoků.

Abstract: This thesis highlights the protection mechanisms offered by Java Card specifications. Several logical attacks carried out on Java Cards are examined. Practical implementation of type confusion attacks, which were carried out on Java Cards are discussed and results summarized. The MemoryConsumptionTool, developed for automatic memory measurement of the applets loaded onto the Java Card, is described. The code constructs, which consume disproportionate amount of memory are identified using the tool. The memory measurements are analyzed to determine existence of potential attacks.

Keywords: Java Card, Type Confusion Attacks, Memory Measurement Tool, Memory Leaks

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D., Dr. Veezhinathan Kamakoti, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:54, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz