Bc. Bogdana Fabiszová

Bakalářská práce

Systém řízení kvality zdravotnického zařízení

The Quality Management System in Medical Facilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá řízením kvality ve zdravotnickém zařízení se zaměřením na vliv indikátorů kvality na ošetřovatelskou péči. V současné době se každé zdravotnické zařízení snaží poskytovat co nejkvalitnější péči. Kvalitních výsledků může dosahovat pomocí různých systémů hodnocení, zavedením standardů, měřením kvality a také vyhodnocením určitých indikátorů kvality. Cílem bakalářské práce je …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with quality management in healthcare organizations and is focused on impact of quality indicators on health care. Nowadays each healthcare organization attempts to provide the highest quality health care. High quality results can be achieved by using rating systems, by implementation of standards, quality measurement and also by evaluating of quality indicators. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Nina Matějková
  • Oponent: doc. Ing. Jan Lojda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb