Bc. Bogdana Fabiszová

Bachelor's thesis

Systém řízení kvality zdravotnického zařízení

The Quality Management System in Medical Facilities
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá řízením kvality ve zdravotnickém zařízení se zaměřením na vliv indikátorů kvality na ošetřovatelskou péči. V současné době se každé zdravotnické zařízení snaží poskytovat co nejkvalitnější péči. Kvalitních výsledků může dosahovat pomocí různých systémů hodnocení, zavedením standardů, měřením kvality a také vyhodnocením určitých indikátorů kvality. Cílem bakalářské práce je …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with quality management in healthcare organizations and is focused on impact of quality indicators on health care. Nowadays each healthcare organization attempts to provide the highest quality health care. High quality results can be achieved by using rating systems, by implementation of standards, quality measurement and also by evaluating of quality indicators. The aim of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Nina Matějková
  • Reader: doc. Ing. Jan Lojda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Medical and Social Services Management