Mgr. Filip Kokeš

Diplomová práce

Policie ČR, její charakteristika a místo v systému bezpečnostní správy státu

The Police of the Czech Republic, Its Characteristic Features and Its Status in the System of State Security Administation
Anotace:
Tato práce za zabývá postavením, organizační strukturou a úkoly Policie ČR. Je zmíněna historie policie na českém území a dále jsou zpracovány oprávnění a povinnosti, svěřené právními předpisy Policii ČR. Také pojednává o kontrolních mechanismech a mezinárodní policejní spolupráci. V práci je osvětlena činnost policejních složek, se kterými se nejčastěji setkává široká veřejnost. Práce také obsahuje …více
Abstract:
This thesis is focused on status, administrative structure and missions of police in Czech republic. It is mentioned history of czech police. Text also contains competencies and duties, which are given by law to czech police. Thesis analyse control mechanisms and international police cooperation. It describes common activity of police units, which are in contact with public. For better explanation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta