Ing. Bc. David Vorel

Diplomová práce

Personální management

Personal management
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku personálního řízení v Celní správě ČR. V teoretické části jsou osvětleny základní termíny vztahující se k personálnímu plánování, tvorbě nových pracovních míst, náboru nových pracovníků a s tím spojená nutnosti vzdělávání a finančního ohodnocení. Hlavní praktická část zpracovává výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi pracovníky celní správy …více
Abstract:
My Thesis is focused on a human resources management issues in the Czech Customs Administration. The theoretical part describes basic terminology regarding the human resources planning, creation of new job positions, and recruitment of new staff and thus the necessity of consequent training and financial reward. The main practical part deals with results of the questionnaire survey conducted among …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Barbora Javorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta