Mgr. Anna Mašátová

Bachelor's thesis

Aktéři ovlivňující proces ekonomické integrace cizinců v rámci integrační politiky ČR

Actors influencing the process of economic integration of foreigners in the frame of integration policy of the Czech republic
Anotácia:
Práce si klade za cíl systematicky zmapovat problematiku začleňování cizinců v rámci nastavených zákonných opatření integrační politiky EU pro členské státy a integrační politiky České republiky. Pozornost je přitom směřována zejména na legislativní podmínky výdělečné činnosti přistěhovalců v rámci strukturální dimenze integrace - především je práce zaměřena na integraci v rámci pracovního trhu a na …viac
Abstract:
The main goal of this thesis is to systematically map the issue of integration of foreigners within the set of legal measures in integration policies of EU member states and the Czech Republic’s integration policy. Focus is directed to particular conditions of legal immigrant’s employment within the structural dimension of integration. Especially with focus on integration in the labor market and the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedúci: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karina Hoření

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií