Bc. Martin Březina

Diplomová práce

Projekt implementace controllingu ve společnosti XYZ, s.r.o.

The Project of Implementation of Controlling in Company XYZ, s.r.o.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá implementací controllingu do běžné podnikové praxe. Po úvodu do problematiky následuje teoretická část, která poskytuje základní poznatky o controllingu na základě dostupné literatury. Uvedeme si definice tohoto pojmu, jeho dělení, specifikace práce controllera nebo přiblížení základních prvků controllingového systému. V analytické části si vyhodnotíme předpoklady pro …více
Abstract:
This thesis deals with the implementation of controlling into common business practice. After an introduction to the topic, follows the theoretical section that provides basic knowledge of the controlling on the basis of the available literature. We present a definition of the term, its differentiations, and the specification of controller's work and the basic elements of controlling system. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Culík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Březina, Martin. Projekt implementace controllingu ve společnosti XYZ, s.r.o.. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika