Theses 

Návrh a realizace webového portálu se zohledněním aktuálních trendů vývoje aplikací včetně podpory mobilních zařízení – Bc. Jan Cabalka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika

Bc. Jan Cabalka

Diplomová práce

Návrh a realizace webového portálu se zohledněním aktuálních trendů vývoje aplikací včetně podpory mobilních zařízení

Design and realization of a web portal with consideration of current trends in the applications development, including support for mobile devices

Anotace: Cílem této diplomové práce je navrhnout za pomoci aktuálních trendů vývoje aplikací moderní webový portál, který bude optimalizován pro klasická PC i pro mobilní zařízení. V první části práce jsou charakterizovány současné aspekty technické stránky vzniku webových portálů, zejména HTML5 a CSS3. Práce se zabývá problematikou zabezpečení webových aplikací a pokročilejšími přístupy k tvorbě databází. V další části je provedena analýza vznikajícího projektu Reklamář.cz, v níž dochází k definování požadavků, jimiž se řídí vývoj webového portálu popsaný v následující kapitole. V předposlední kapitole je analyzována problematika rozšíření funkcí webového portálu prostřednictvím aplikace pro mobilní zařízení, jejímiž specifiky se autor řídil při následném vývoji reálné aplikace. V závěru jsou provedeny výsledné ekonomické analýzy a zároveň shrnuty přínosy této práce.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to design a modern web portal with usage of the current trends of application development that will be optimized for classical PC's and mobile devices. In the first part of this thesis are described the current technical aspects of web portal creation, especially HTML5 and CSS3. Thesis deals with web application security and advanced approaches for creating databases. The next section is an analysis of the emerging project Reklamář.cz, which is to define the requirements governing the development of the website, as described in the next chapter. In the penultimate chapter is analyzed problematic of web portal expansion by application for mobile devices, whose specific author uses in the subsequent development of real application. At the end there are formulated benefits of this thesis and the resulting economic analysis.

Klíčová slova: Webový portál, Reklamář.cz, mobilní zařízení, HTML5, CSS3, zabezpečení webové aplikace, databáze

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33510 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Cabalka, Jan. Návrh a realizace webového portálu se zohledněním aktuálních trendů vývoje aplikací včetně podpory mobilních zařízení. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 10:43, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz