Bc. Eliška Dudková

Diplomová práce

Consociational Practices as a Conflict Regulation Strategy: A Comparative Study of Ethnonationalist Movements in Northeast India

Consociational Practices as a Conflict Regulation Strategy: A Comparative Study of Ethnonationalist Movements in Northeast India
Anotace:
Již od roku 1947, kdy Indie získala nezávislost na Spojeném Království, je region severovýchodní Indie zmítán etnickým násilím. Tento region zahrnuje sedm států a místní etnická hnutí reprezentují mikrokosmos problémů, kterým musí čelit menšiny a důvodů, proč se mnohdy s použitím násilí staví centrální autoritě. Komparativní studie těchto hnutí má pomoci odhalit jejich specifika a aspekty politického …více
Abstract:
Ever since India obtained independence from British rule in 1947, the region of Northeast India has been gripped by ethnic tensions and violence. Composed of seven states, the region's ethnonationalist movements represent a microcosm of the problems faced by minorities and the reasons for their standing up against the central authority. A comparative study of these movements reveals their specifics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie