Bc. Eliška Dudková

Master's thesis

Consociational Practices as a Conflict Regulation Strategy: A Comparative Study of Ethnonationalist Movements in Northeast India

Consociational Practices as a Conflict Regulation Strategy: A Comparative Study of Ethnonationalist Movements in Northeast India
Abstract:
Již od roku 1947, kdy Indie získala nezávislost na Spojeném Království, je region severovýchodní Indie zmítán etnickým násilím. Tento region zahrnuje sedm států a místní etnická hnutí reprezentují mikrokosmos problémů, kterým musí čelit menšiny a důvodů, proč se mnohdy s použitím násilí staví centrální autoritě. Komparativní studie těchto hnutí má pomoci odhalit jejich specifika a aspekty politického …more
Abstract:
Ever since India obtained independence from British rule in 1947, the region of Northeast India has been gripped by ethnic tensions and violence. Composed of seven states, the region's ethnonationalist movements represent a microcosm of the problems faced by minorities and the reasons for their standing up against the central authority. A comparative study of these movements reveals their specifics …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Political Science