Bc. Anna Kolbábková

Bachelor's thesis

Využití SEO a informační architektury ke zvýšení návštěvnosti vzdělávacích kurzů nabízených veřejnou vysokou školou

Use SEO and information architecture to increase attendance of training courses offered by a public university
Anotácia:
Bakalářská práce Využití SEO a informační architektury ke zvýšení návštěvnosti vzdělávacích kurzů nabízených veřejnou vysokou školou se zabývá problematikou optimalizace webových stránek pro vyhledávače a informační architekturou. V teoretické části práce jsou shrnuty základní pojmy a poznatky z obou oblastí získané studiem odborné literatury. Praktická část je případovou studií, při které autorka …viac
Abstract:
This theses Use SEO and information architecture to increase attendance of training courses offered by a public university deals with the issue of search engine optimization for website and information architecture. The theoretical part summarizes the basic concept and knowledge from both areas by studying literature. The practical part is a case study in which author used the theoretical knowledge …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedúci: Mgr. Hana Habermannová
  • Oponent: Mgr. Jan Martinek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta