Lucie Spurná

Bachelor's thesis

Minimální mzda a míra nezaměstnanosti v České republice

Minimum wage and rate of unemployment in the Czech Republic
Abstract:
Spurná, L., Minimální mzda a míra nezaměstnanosti v České republice. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Cílem práce je zjistit, jaký dopad má existence institutu povinné minimální mzdy na míru nezaměstnanosti v České republice. Zvolený problém je vyřešen analýzou modelu pomocí panelové regresní analýzy ve statistickém programu Gretl. Vysvětlující proměnné jsou reálné HDP, počet …more
Abstract:
Spurná, L., Minimum wage and rate of unemployment in the Czech Republic. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2018.The aim of the thesis is to determine the effect of the minimum wage institute on unemployment rate in the Czech republic. The chosen model is solved in the statistical program Gretl by panel regression analysis. The real GDP, the number of economically active persons, the progressive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta