Lenka MAĎAROVÁ

Bakalářská práce

Dotazníkové měření self-efficacy u osob vystavených dobrovolné izolaci

Questionnaire measurement of self-efficacy in people exposed to voluntary isolation
Abstract:
Bachelor's thesis deals with influence of chamber REST on self-efficacy level on college students. The theoretical analysis of the concept of self-efficacy and the REST procedure, with emphasis on its chamber REST variants, and through research prove the possible context of the selected file. Theoretical part consist of self-efficacy description, how it manifests, evolves and what influences it. In …více
Abstract:
Bakalárka práca sa zaoberá vplyvom chamber REST na úroveň self-efficacy u vysokoškolských študentov. V práci je realizovaná pojmová teoretická analýza konceptu self-efficacy a procedúry REST, s dôrazom na jej variant chamber REST a prostredníctvom výskumu dokázať u vybraného súboru možné súvislosti. Teoretická časť bližšie charakterizuje self-efficacy, ako sa prejavuje, vyvíja a čo naň vplýva. Ďalej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAĎAROVÁ, Lenka. Dotazníkové měření self-efficacy u osob vystavených dobrovolné izolaci. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie - Psychologie (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma