Ivana KOŠAŘOVÁ

Master's thesis

Les phrases complexes : juxtaposition, coordination, subordination

-

Sentences: juxtaposition, compound and complex
Abstract:
The thesis examines the grammar topis - juxtaposition, compound and complex sentences. Its main theme is to determine the level of knowledge of Czech students in the French language area and then compare them with the knowledge of French students. This thesis is divided into two main chapters - theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic concepts.The practical part relies …viac
Abstract:
Diplomová práce zkoumá gramatické téma Souvětí : juxtapozice, souřadnost, podřadnost. Jejím hlavním tématem je zjistit úroveň znalostí českých studentů v oblasti francouzského jazyka a poté je porovnat se znalostmi francouzských studentů. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje základní pojmy co je to "phrase, proposition" a …viac
 
 
Jazyk práce: French
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠAŘOVÁ, Ivana. Les phrases complexes : juxtaposition, coordination, subordination. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Secondary School Teacher Training in French