Michaela Seňová

Bachelor's thesis

Nehmotné kultúrne dedičstvo Španielska ako potenciál pre rozvoj cestovného ruchu

Nehmotné kulturní dědictví Španělska jako potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
Abstract:
Práce je zaměřena na využití potenciálu nehmotného kulturního dědictví Španělska, jako lákadla pro segment turistů z Český republiky. Definuje vztah mezi kulturním dědictvím a rozvojem trvalo udržitelného cestovního ruchu, a také charakterizuje nehmotné kulturní památky Španělska. Hlavním cílem práce bylo zvýšení návštěvnosti španělských nehmotných kulturních památek českými turisty, prostřednictvím …more
Abstract:
The thesis is focused on exploiting the potential of the intangible cultural heritage of Spain as attraction for the segment of Czech tourists. It defines the existing relation between cultural heritage and the development of sustainable tourism and describes the intangible cultural heritage of Spain. The main aim of this thesis as to enhance the Czech tourists to visit the intangible cultural elements …more
Abstract:
Práca sa zameriava na využitie potenciálu nehmotného kultúrneho dedičstva Španielska, ako lákadla pre segment turistov z Českej republiky. Definuje vzťah medzi kultúrnym dedičstvom a rozvojom trvalo udržateľného cestovného ruchu a charakterizuje nehmotné kultúrne pamiatky Španielska. Hlavným cieľom práce bolo zvýšenie návštevnosti španielskych nehmotných kultúrnych pamiatok českými turistami, prostredníctvom …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2019
  • Supervisor: Lukáš Volf
  • Reader: Markéta Kalábová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76221