Michaela Seňová

Bachelor's thesis

Nehmotné kultúrne dedičstvo Španielska ako potenciál pre rozvoj cestovného ruchu

Nehmotné kulturní dědictví Španělska jako potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
Anotácia:
Práce je zaměřena na využití potenciálu nehmotného kulturního dědictví Španělska, jako lákadla pro segment turistů z Český republiky. Definuje vztah mezi kulturním dědictvím a rozvojem trvalo udržitelného cestovního ruchu, a také charakterizuje nehmotné kulturní památky Španělska. Hlavním cílem práce bylo zvýšení návštěvnosti španělských nehmotných kulturních památek českými turisty, prostřednictvím …viac
Abstract:
The thesis is focused on exploiting the potential of the intangible cultural heritage of Spain as attraction for the segment of Czech tourists. It defines the existing relation between cultural heritage and the development of sustainable tourism and describes the intangible cultural heritage of Spain. The main aim of this thesis as to enhance the Czech tourists to visit the intangible cultural elements …viac
Abstract:
Práca sa zameriava na využitie potenciálu nehmotného kultúrneho dedičstva Španielska, ako lákadla pre segment turistov z Českej republiky. Definuje vzťah medzi kultúrnym dedičstvom a rozvojom trvalo udržateľného cestovného ruchu a charakterizuje nehmotné kultúrne pamiatky Španielska. Hlavným cieľom práce bolo zvýšenie návštevnosti španielskych nehmotných kultúrnych pamiatok českými turistami, prostredníctvom …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedúci: Lukáš Volf
  • Oponent: Markéta Kalábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76221