Kamil Javůrek

Bakalářská práce

SWOT analýza rizika vzniku povodně ve Skalici u České Lípy

SWOT analysis of the risk of flooding in Skalice u České Lípy
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje v poslední době aktuálnímu tématu povodní a analýze rizika vzniku povodně. V teoretické části se práce zaměřuje na teorii povodní, jejich rozdělení a případná opatření k ochraně před povodněmi. Nedílnou součástí teoretické části je i legislativa, vztahující se k této problematice. V praktické části se práce věnuje konkrétní povodni v roce 2010 a následným provedením protipovodňového …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the recent issue related to floods and their risk analysis. The thesis is composed by two parts. The theoretical part will cover the theories and classification of floods as well as possible measures for flood protection. Related to it, we will summarize the legislation concerning to the flood issue. The practical part will take as a case study the flood, which occurred …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS