Kamil Javůrek

Bachelor's thesis

SWOT analýza rizika vzniku povodně ve Skalici u České Lípy

SWOT analysis of the risk of flooding in Skalice u České Lípy
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje v poslední době aktuálnímu tématu povodní a analýze rizika vzniku povodně. V teoretické části se práce zaměřuje na teorii povodní, jejich rozdělení a případná opatření k ochraně před povodněmi. Nedílnou součástí teoretické části je i legislativa, vztahující se k této problematice. V praktické části se práce věnuje konkrétní povodni v roce 2010 a následným provedením protipovodňového …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the recent issue related to floods and their risk analysis. The thesis is composed by two parts. The theoretical part will cover the theories and classification of floods as well as possible measures for flood protection. Related to it, we will summarize the legislation concerning to the flood issue. The practical part will take as a case study the flood, which occurred …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 9. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Reader: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS