Theses 

Stavební spoření jako finanční produkt určený domácnostem – Ing. Jan Zelenka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jan Zelenka

Bakalářská práce

Stavební spoření jako finanční produkt určený domácnostem

Building savings as financial product for households

Anotace: Tato práce je věnována problematice stavebního spoření. V teoretické části vycházím z poznatků mnoha autorů, kdy nejprve popisuji finanční hledisko tohoto velmi oblíbeného bankovního produktu. Pro zajímavost se zaobírám i historií stavebního spoření. Dále nalezneme stručně zformulovaný obsah zákona o stavebním spoření, přičemž je kladen důraz na nejpodstatnější body aktuálního novelizovaného znění. Popsána je i souvislost s jinými zákonnými normami. V praktické části zhodnocuji dopad legislativních změn v této oblasti na zájem z řad domácností o tento produkt. Následuje krátké zhodnocení současných dopadů na trh s nemovitostmi a zamyšlení se nad budoucností stavebního spoření.

Abstract: This work is devoted to the issue of building savings. The theoretical part is based on the knowledge of many authors. At first I describe the financial aspects of this very popular bank product. For interest I also linger over history of building savings. Further a briefly formulated content of the Act on Buildings Savings with State Assistance (96/1993 Coll.) can be found, with an emphasis on most substantial points of the current revised version. Described is also the relationship to associated Acts. In the practical part, I sum up the impact of legislative changes in this area on the interest from the households to this product. After that follows a brief assessment of current impacts on property market and I make considerations about the future of building savings.

Klíčová slova: C Z E, cílová částka, minimální úložka, hodnotící číslo, státní podpora, úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr, míra výhodnosti, E N G, target amount, minimum deposit, evaluation number, state subsidy, regular building loan, bridging loan, merit rate

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Babka, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:42, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz