Bc. Tomáš Sláma

Diplomová práce

Podmínka - její vyjadřování v ruštině a češtině

Condition - Expression in Russian and Czech
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vyjádření podmínky v ruštině v porovnání s českými ekvivalenty. Teoretická část práce se věnuje příslovečnému určení podmínky a způsobům jeho vyjadřování, vedlejším větám podmínkovým a spojkovým obratům v nich užívaných. Praktická část vychází ze zkoumaného materiálu publicistické povahy a třídí jej ve větě jednoduché na předložkové pády a přechodníky a v souvětí podle spojovacích …více
Abstract:
This thesis deals with expression of the condition in Russian compared to the Czech equivalents. The theoretical part is dedicated to the adverbial of condition and the ways of its expression, to the subordinate conditional clauses and conjunctionals used in them. The practical part is based on the journalistic material classified to a prepositional cases and transgressives in a simple sentence and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta