Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.

Diplomová práce

Frikce finančního trhu v období ekonomické krize: DSGE model české ekonomiky

Financial market frictions in economic crisis: DSGE model of the Czech economy
Anotace:
Tato práce analyzuje efekty finančních frikcí v české ekonomice v období globální ekonomické krize. Analýza je provedena za využití dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy malé otevřené ekonomiky (DSGE SOE) s finančním akcelerátorem. Model je pomocí bayesiánských metod identifikován na reálných historických datech. Při analýze chování modelové ekonomiky je použita metoda impulzních odezev …více
Abstract:
This thesis deals with analysis of the effects of financial frictions in the Czech economy during the period of global economic crisis. The analysis is performed with the use of dynamic stochastic general equilibrium model of a small open economy (DSGE SOE) with financial accelerator. The model is identified using historical data. Bayesian methods are used for the parameters estimation. The analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta